sâmbătă, 12 octombrie 2013

Eroilor, Cotiujeni

Cotiujeni, raionul Briceni, Rep. Moldova.Scris de dr. în drept, Mihai Taşcă (sursa: http://www.timpul.md)
Preotul Th. Cuculschi a căutat să trezească în sufletele păstoriţilor „simţul de pioasă aducere aminte şi recunoştinţă faţă de acei care şi-au pus sufletul lor pentru apărarea Ţării şi a semenilor lor”. În realizarea acestei idei, din iniţiativa lui, a fost constituit un comitet pentru înălţarea unui monument în curtea bisericii întru amintirea eroilor neamului care şi-au jertfit viaţa în Primul Război Mondial din anii 1914-1918 pentru neam şi ţară.
Pregătirile pentru înălţarea şi dezvelirea monumentului au început încă din toamna anului 1931. În acest scop a fost organizată o colectă, apoi o listă de subscriere pentru strângerea banilor necesari executării monumentului, care a fost cioplit „din piatră, vopsit şi lăcuit în negru, cu inscripţiile bronzate de jur-împrejur”. Pe partea din faţă a monumentului era scris „Întru amintirea eroilor neamului”, „un text din Sf. Evanghelie, Ioan XV, 12-13” şi „vecinica lor pomenire”. Pe părţile laterale erau trecute numele tuturor celor 71 de originari din Cotiujeni căzuţi pe câmpul de luptă şi locurile unde au decedat - Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz - şi data instalării monumentului: „9 iunie 1932, parohia Cotiujeni, jud. Hotin”. Costul monumentului s-a ridicat la circa 3000 de lei. Urma să se mai găsească bani pentru împrejmuirea lui cu un lanţ, fixat pe stâlpi de piatră, instalarea candelei cu foc nestins, turnarea şi instalarea unor figuri de arme simbolice, betonate, tunuri, aeroplane etc.
Monumentul s-a păstrat până în zilele noastre (figurează în Registrul monumentelor din Rep. Moldova).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu