miercuri, 11 aprilie 2018

Regele Ferdinand I, Ţepilova

Ţepilova, raionul Soroca, Rep. Moldova.
Imagine interbelică
Vechiul postament
Sursa: Guvern24
2017. Inaugurarea copiei a bustului
aşezat pe vechiul postament.
Sursa: Observatorul de Nord
Inscripţia pe postamentul interbelic:
CINSTIRE ŞI VEŞNICĂ POMENIRE
EROULUI M.S.R. FERDINANDDin iniţiativa săteanului Ilie Volcenco, în anul 1934 s-a început opera de ridicare a unui bust din bronz închinat Regelui întregitor de Ţară – Ferdinand I.

În acest sens, s-a format un comitet de iniţiativă compus din invalizii de război Ilie Volcenco (preşedinte şi casier), Ion Zamfirescu (secretar), Ion Bujor, Cosma Ciobanu şi Iacob Şerviţenco, Pavel Moraru, Ifim Herghelegiu, Chirică Moraru.

Aprobarea necesară pentru ridicarea bustului a fost obţinută în urma demersurilor efectuate de către Societatea „Cultul Eroilor”, regionala Basarabia. Satul Ţepilova Mare nu avea biserică şi aduna în total aproximativ 200 de persoane, fiind parte componentă a comunei Ocolina, aşezat la o distanţă de 5 km faţă de oraşul Soroca.

Monumentul a fost ridicat în mijlocul satului, iar costurile s-au estimat la 43.028 lei.

Bustul, ce reprezenta chipul Regelui Ferdinand, a fost aşezat pe un postament din piatră de Cosăuţi.

Fondurile necesare pentru ridicarea monumentului au fost colectate prin donaţii benevole de la locuitorii din cuprinsul judeţului Soroca. Piatra pentru postament a fost achiziţionată de la cariera din Cosăuţi, iar postamentul a fost lucrat de către sculptorul Ion Şindilă din Cosăuţi.

Inaugurarea monumentului a fost preconizată pentru data de 14 septembrie 1937.

În anul 1940, în timpul ocupaţiei ruseşti, bustul a fost ascuns de localnici. În următorul an, 1941, la revenirea administraţiei autohtone româneşti este predat autorităţilor Române şi evacuat undeva în România.

În anul 2017 la Ţepilova a fost dezvelit copia bustului Regelui Ferdinand I aşezat pe vechiul postament interbelic.

Sursa: Guvern24

marți, 10 aprilie 2018

Eroilor, Lipceni

Lipceni, raionul Rezina, Rep. Moldova.

„Mausoleul Eroilor cu basorelieful Regelui Ferdinand I a fost ridicat la iniţiativa directorului şcolii primare din Lipceni, Ilie Guja, sprijinit de notarul Ilie Costin, Ion Castravăţ şi alţii. Monumentul, în formă de obelisc, era încununat cu un vultur din bronz, iar pe latura din faţă era placat cu un basorelief din piatră cu chipul Regelui Ferdinand, crucea Armatei Române şi numele eroilor din Lipceni căzuţi în război”.

Dezvelirea monumentului a avut loc la începutul lunii septembrie 1937. În perioada de ocupaţie rusească a fost distrus.

În anul 2017 a fost ridicat un monument asemănător, inaugurat oficial în 2018.

Sursa: FLUX

sâmbătă, 24 decembrie 2016

Regele Carol II, Doroşăuţi

Doroşăuţi, raionul Zastavna, Ucraina.
Ziarul "Cuvântul", 6 Septembrie 1930, Bucureşti
Solemnitatea dezvelirii monumentului Regelui Carol al II-lea a avut loc în data de 31 august 1930.
Nu s-a păstrat.

marți, 2 februarie 2016

Monumente planificate

Regele Ferdinand I, Cernăuţi
La 18 martie 1938 comitetul de iniţiativă având ca preşedinte pe mitropolitul Visarion Puiu secondat de profesorul universitar Ion I. Nistor, acţiona pentru realizarea şi amplasarea în oraşul Cernăuţi a unui monument al regelui Ferdinand I. Cu acest prilej a fost lansat un apel pentru ajutor material. Se cerea Ministerului Cultelor şi Artelor să înscrie în bugetul anului viitor sumele necesare realizării acestui monument. Evenimentele politico-militare ale anilor care au urmat n-au mai permis finalizarea acestei iniţiative.
Virgiliu Z. Teodorescu. Contribuţii la istoria unor monumente dedicate cinstirii regelui Ferdinand I. În: "Acta Moldaviae Meridionalis", XXII-XIV, 2001-2003, Vol. II, Vaslui, 2004. 
Simeon Murafa, Soroca

Monumentul Unirii, Chişinău

Toma Ciorbă, Chişinău

Nicolae Grigorescu, Chişinău
Mihai Eminescu, Chişinău

Regina Maria, Chişinău
În  oraşul Chişinău în anul 1939 s-au declanşat acţiunile pentru realizarea unui monument regina Maria. Lucrarea a fost încredinţată pentru modelare sculptorului Oscar Spathe. Evenimentele anului 1940 au blocat finalizarea acţiunii.
Virgiliu Z. Teodorescu. Simboluri de cinstire dedicate reginei Maria. În: "Acta Moldaviae Meridionalis", XXII-XIV, 2001-2003, Vol. II, Vaslui, 2004.
Zamfir Arbore, Chişinău
Pe timpul României Mari se preconiza realizarea unei alei istorice cu chipuri basarabene, printre care şi bustul lui Zamfir Arbore, de sculptoriţa Miliţa Petraşcu (nerealizat).
Revista "Viaţa Basarabiei", Martie 1938, Nr. 3, Chişinău

Octavian Goga, Chişinău
În perioada interbelică se vorbea despre ridicarea unui monument în bronz lui Octavian Goga în parcul Carol, în prezent scuarul Consiliului Europei dintre străzile Alexei Mateevici, Constantin Stere şi Mihail Kogălniceanu.
Revista "Viaţa Basarabiei", Mai 1939, Nr. 5, Chişinău

Monumentul eroilor ardeleni, Chişinău
În anii 1930 revista chişinăueană "Prut şi Nistru" luase iniţiativa ridicării unui monument al eroilor ardeleni căzuţi în gara Chişinău.
Revista "Prut şi Nistru", Noiembrie-Decembrie 1935, Nr. 15-16, Chişinău

miercuri, 27 ianuarie 2016

Eroilor, Friedenstal

Friedenstal, raionul Arciz, Ucraina.

.
Monumentul eroilor la poalele scărilor bisericii

Monumentul eroilor din Friedenstal, ridicat în 1929, 3.78m, autor August Frieşter.
Nu s-a păstrat.