miercuri, 30 septembrie 2015

Regele Ferdinand I, Şaba

Un alt bust al regelui Ferdinand I a fost aşezat în localitatea Şaba, comună suburbană a oraşului Cetatea Albă. În cazul acestei lucrări avem o informaţie relevantă a ceea ce s-a întâmplat cu momentul când ocupaţia sovietică în anul 1940 s-a manifestat împotriva oricărei dovezi de apartenenţă la noţiunea de român şi România. Ostaşii Armatei Roşii au tras cu armele în monument ţintind faţa şi mai ales ochii. După revenirea administraţiei româneşti, în anul 1943, se cereau date despre autorul bustului făcându-se precizările că în cazul indisponibilităţii, lucrarea să fie încredinţată spre refacere (restaurare ?!) sculptorului Ion Pantazi. Informaţia este oferită de Jurnalul Comisiei Superioare a Monumentelor Publice încheiat la 24 februarie 1943, când a fost luată în discuţie această problemă. La 7 aprilie 1943 se constata că în urma cercetărilor întreprinse bustul a fost realizat de sculptorul Vasile D. Leorda. În anul 1938 problema acestei realizări fusese în atenţia comisiei care îi avizase amplasarea în Basarabia. Jurnalul încheiat la 15 mai 1938 includea şi această aprobare. În anul 1943, după documentarea întreprinsă, comisia adopta următoarele măsuri: lucrarea să fie încredinţată autorului spre refacere sau unui delegat al său; dacă este vorba de o lucrare nouă se putea încredinţa oricărui artist plastic. Evenimentele ulterioare n-au permis finalizarea acestei refaceri.
Virgiliu Z. Teodorescu. Contribuţii la istoria unor monumente dedicate cinstirii regelui Ferdinand I. În: "Acta Moldaviae Meridionalis", XXII-XIV, 2001-2003, Vol. II, Vaslui, 2004.
Bustul Regelui Ferdinand I din Șaba a fost sculptat de Vasile D. Leorda și inaugurat în anul 1938 sau 1939. În anul 1940 Basarabia este ocupată de sovietici. După eliberare, 1941, bustul Regelui Ferdinand I a fost găsit deteriorat, în el trăgându-se cu arma. În anul 1943 se dorea restaurarea bustului sau realizarea unei noi lucrări. Evenimentele ulterioare au stopat reinstalarea acestei sculpturi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu