joi, 17 octombrie 2013

Toma Ciorbă, Chişinău

Revista "Viaţa Basarabiei", Iunie-Iulie 1938, Nr. 6-7, Chişinău
În iarna anului 1938 Societatea medicilor l-a rugat pe A. Plămădeală să execute bustul medicului T. Ciorbă, decedat recent. La crearea acestui bust, Plămădeală aproape că nu s-a folosit de fotografii – îl ţinea bine minte pe prietenul său, căci împrietenise până la urmă, cu toată diferenţa de vârstă. Sculptorul a reuşit să găsească mijloace plastice pentru a exprima imensa forţă spirituală, ce alimenta viaţa acestei figuri de prim rang. Bustul medicului a fost turnat în bronz şi instalat în faţa intrării spitalului pentru copii.
---------------------------------------------
Colegiul medicilor din judeţul Lăpuşna şi municipiul Chişinău la 4 iulie 1939, cu concursul Primăriei oraşului, a iniţiat ridicarea bustului dr. Toma Ciorbă, întemeietorul spitalului de contagioşi şi director timp de 36 de ani al acestei instituţii. Lucrarea a fost comandată sculptorului Alexandru Plămădeală. Planul de situaţie, însoţit de celelalte componente ale dosarului, a fost înaintat Comisiei Superioare a Monumentelor Publice. Luând în dezbatere proiectul, a consemnat în Jurnalul 498 din 22 iunie 1939 aprobarea realizării şi amplasarea monumentului.
Virgiliu Z. Teodorescu. Monumentele ridicate în oraşul Chişinău în 1918-1940. În: "Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei", Chişinău, 1992.
Este vorba despre actualul spital "Toma Ciorbă" de pe bulevardul Ştefan cel Mare, 163. Deşi bustul a fost realizat, nu am găsit vreo dovadă că ar fi fost instalat în Chişinău. În luna iunie 1940 Basarabia este invadată de hoardele bolşevice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu